Cennik

w cenach netto – do cen doliczony będzie podatek VAT 23%

Księgi handlowe

 • do 20 dokumentów — 300,00 zł
 • od 21 do 50 dokumentów — 600,00 zł
 • od 51 do 80 dokumentów — 900,00 zł
 • od 81 do 110 dokumentów — 1100,00 zł
 • od 111 do 150 dokumentów – 1500,00 zł
 • od 151 do 200 dokumentów – 2000,00 zł
 • od 201 do 300 dokumentów – 2600,00 zł
 • od 301 do 400 dokumentów – 3500,00 zł
 • Za każdy następny wpis—2,00 zł

Księga przychodów i rozchodów

oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • do 15 dokumentów—100,00 zł
 • od 16 do 30 dokumentów—150,00 zł
 • od 31 do 50 dokumentów—250,00zł
 • od 51 do 80 dokumentów—300,00 zł
 • od 81 do 100 dokumentów—450,00 zł
 • od 101 do 150 dokumentów—550,00 zł
 • od 151 do 200 dokumentów – 700,00 zł
 • Za każdy następny wpis — 1,50 zł

Usługi kadrowo-płacowe

 • obsługa kadrowo-płacowa 1 umowy o pracę—25,00 zl
 • obsługa kadrowo-płacowa 1 umowy cywilno prawnej—15,00 zł
 • obsługa ZUS prowadzącego działalność—25,00 zł

Dodatkowo

 • wypełnianie wniosków kredytowych – 50 zł ( od formularza )
 • pisanie pism i wniosków do US,UC, ZUS – 50 zł ( od formularza )
 • sporządzanie umów ( na potrzeby klienta) – 100 zł
 • wyprowadzanie z zaległości w księgach oraz w podatkach i składkach ZUS – wg
 • indywidualnych ustaleń z klientem
 • wystawianie faktur – wg indywidualnych uzgodnień z klientem
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – od 100 zł za miesiąc

Koszt innych usług biura będzie ustalany indywidualnie w zależności potrzeb klienta