Oferta

Ksiegowość Biała Podlaska

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • tworzenie planu kont
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażeń
 • sporządzanie zestawień księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażeń
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie ewidencji VAT

 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i przedkładanie ich do Urzędu Skarbowego

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzenie obowiązujących deklaracji i rozliczeń wraz z dostarczaniem do Urzędu Skarbowego i ZUS

Dodatkowo po indywidualnym uzgodnieniu z klientem

 1. Wystawianie faktur sprzedaży.
 2. Sporządzanie delegacji służbowych.
 3. Pisanie oraz składanie pism i wniosków do urzędów.